Средба на министерот Музафер Бајрам со проф. Љатиф Демир

На ден 25 Април, министерот Музафер Бајрам, пратеникот Самка Ибраимоски и проф. Љатиф Демир остварија средба со деканот на Педагошкиот Факултет од Скопје, Г-дин Емил Сулејмани.

На средбата се разговараше околу можноста од отворање на студиска група за одделенска настава за изучување на ромски јазик.