Средба со Граѓанската Организација „Ромалитико“

Кабинетот на Министерот без ресор, Музафер Бајрам, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија, одржа состанок со Граѓанската Организација „Ромалитико“ на 04.02.2019 во канцеларијата на Министерството.

На состанокот се разговараше за извештајот во сенка кој „Ромалитико“ го подготви а ќе биде презентиран во Мај 2019 година.

Исто така, се разговараше и за информациите од јавен карактер кои Министерството без ресор треба да ги подготви и прати до „Ромалитико“ по повод нивниот извештај за работата на балансерот и вработливоста на Ромите во јавната администрација.

Министерот без ресор Музафер Бајрам задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија го сподели своето лично искуство за работата на балансерот и за останати состојби со кои се соочуваат Ромите во Република Македонија според официјалните податоци со кои располага Министерството.

Исто така, Министерството без ресор ќе одржи уште неколку состаноци со „Ромалитико“ пред и по објавувањето на извештајот во сенка за работата на балансерот.