Средба помегу Министерот без ресор Ахмедовски и г-дин Ивица Димитров - Градоначалник на Општина Виница

19.03.2018

Oстварена средба помегу Министерот Ахмедовски и Градоначалникот Ивица Димитров.На средбата беа дискутирани можностите за користење на средствата под програма 11 подршка на стратегијата и Декадата на Ромите која е во рамките на Министертсвото за транспорт и врски.

 

Понатаму беа дискутирани активностите на локалните акциски планови кој претставуваат голем чекор во исполнувањето на стратегијата и подобрувањето на Ромите во оваа Општина .

На крајот беше заклучено дека со зајакната соработка помегу националната и локалната власт ке се овозможат конкретни резултати за подобрување на оваа заедница.