Кабинет

Музафер Бајрам - Mинистер без ресор

тел. +389 02/3118-022
Е-пошта: Muzafer.Bajram@gs.gov.mk

Елена Мирчевска - Кабинетски службеник

тел. +389 70/391-173
Е-пошта: Elena.Mircevska@gs.gov.mk

Сенада Ламовска - Советник

Антун Беламариќ - Советник

Мерсиха Усеин - Посебен советник

Зурија Саит Мемедова - Советник

тел. +389 02/3118-022
Е-пошта: Zurija.Sait@gs.gov.mk

Аздријан Мемедов - Односи со јавност

Сабина Зекир - Технички секретар