Кабинет

Музафер Бајрам - Mинистер без ресор

тел. +389 02/3118-022
Е-пошта: Muzafer.Bajram@gs.gov.mk

Елена Мирчевска - Кабинетски службеник

тел. +389 70/391-173
Е-пошта: Elena.Mircevska@gs.gov.mk

Сенада Ламовска - Советник

Антун Беламариќ - Советник

Мерсиха Усеин - Посебен советник

Позиција: Посебен советник за унапредување и развој на ромската заедница во Република Северна Македонија во Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија.

Нето износ со платени придонеси од плата: 36.885,00 денари.

Обврски:

  • координација на работата на Министерот без ресор
  • подготовка на материјали за седница на Влада
  • подготовка на говори и точки за разговор
  • подготовка на анализи и материјали за потребите на  Министер.
  • Комуникација со претставници од дипломатскиот кор и граѓанскиот сектор во Република северна Македонија
  • Координација и подготовка на материјали за потребите на процесот на пристапување кон ЕУ
  • Следење на процесот на имплементација на националните стратешки документи за подобрување на положбата на Ромите како и за интеграција на Ромите во рамки на процесот на пристапување кон ЕУ.

 

Зурија Саит Мемедова - Советник

тел. +389 02/3118-022
Е-пошта: Zurija.Sait@gs.gov.mk

Аздријан Мемедов - Односи со јавност

Сабина Зекир - Технички асистент