Повик за регистрација на здруженија на граѓани кои директно или индиректно работат со Роми

Контакт информации: