Средба на министерот Музафер Бајрам со Институт за Европска Политика

На ден 25.04.2019 година, министерот Музафер Бајрам имаше средба со претставници од Институтот за Европска Политика.

На средбата освен министерот и советникот во Кабинетот Антун Беламариќ, присуствуваа и Д-р Малинка Ристевска Јорданова и Исмаил Камбери како претставници на овој институт.

На средбата се разговараше за повратниците Роми.