Работната група за идентификување на методологија и индикатори за оценка на влијанието

Министерот Бајрам задолжен за имплементација на Стратегијата за Роми одржа средба со работната група за идентификување на методологија и индикатори за оценка на влијанието на политиките за подобрување на состојбата на Ромите.

Оваа активност е дел од иницијативата за теренско истражување на социјалната положба и структура на ромската заедница кое ќе биде спроведено во рамки на ИПА проект 2017 Техничка поддршка на Државниот завод на статистика за социјални податоци.

Учество на министерот Музафер Бајрам на национална конференција во организација на граѓанската организација Ромалитико

На ден 19.11.2019 министерот без ресор Музафер Бајрам учествуваше како панелист на националната конференција на тема „Проценка на напредокот на Република Северна Македонија во спроведување на јавните политики кон ромската заедница“ во организација на Институтот за истражување и анализа на политики-Ромалитико.

Свечен настан по повод светскиот ден на ромскиот јазик 5 ноември

08.11.2019

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев заедно со министерот задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во нашата земја, Музафер Бајрам на ден 7 ноември се обратија на промоција на „Граматика на современиот ромски јазик“ од авторите Љатиф Демир, Фатиме Демир и Невсија Дурмиш, по повод Светскиот ден на ромскиот јазик – 5 ноември.

Pages