Средба на министерот Музафер Бајрам со проф. Љатиф Демир

На ден 25 Април, министерот Музафер Бајрам, пратеникот Самка Ибраимоски и проф. Љатиф Демир остварија средба со деканот на Педагошкиот Факултет од Скопје, Г-дин Емил Сулејмани.

Средба на министерот Музафер Бајрам со Националната федерација за спорт и италијанска делегација

Министерот Музафер Бајрам на ден 12.04.2019 година имаше средба со членови на Италијанска делегација за спорт.

На средбата присуствуваа и претставници од Националната федерација за спорт на Република Северна Македонија.

На средбата се разговараше за вклученост на деца Роми на возраст од 6-8 години со цел да бидат вклучени во целиот процес. Министерот Музафер Бајрам ја даде својата поддршка и се надева на долгогодишна соработка.

 

Pages