Министерот Ахмедовски и Министерот Филипче со конкретни чекори и решенија за ромските здравствени медијатори

Денес (7.02.2018) во рамките на своите надлежности Министерот без ресор за координација и имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 одржа работна средба со Министерот за здравство Венко Филипче. На средбата беа дискутирани тековни и планирани активности во насока на Имплементација на националниот акциски план за здравство.

На средбата беше дискутирана реализација на националниот акциски план за здравство, која е недоволно искористена и во оваа насока се разгледаа можностите за зголемување на финансиските средства во буџетот на Министерството за здравство за имплентација на овој план како и определување на лица во чии работни цели и задачи би биле активности од локалниот акциски план за здравство, кои лица се дел од групата ромски здравтвени медијатори.

Средба Ахмедовски – Фазлиу

Денес во однос на имплементацијата на Локалните акциски планови, кои се подготвени во рамките на Стратегијата за Роми 2014-2020, се одржа средба на министерот без ресор задолжен за координација и имплементација на Стратегијата за Роми, Аксел Ахмедовски и Министерот за локална самоуправа Сухејл Фазлиу.

На средбата беа дискутирани можностите за искористување на средствата кои се во рамки на буџетот на Министерството за локална самоуправа во насока на имплементацијата на Локалните акциски планови како и можностите за поддршка за подготовка на Локални акциски планови во општини кои е застапено ромско население.

Одржан состанок на Министерот Ахмедовски со градоначалникот на општина Шуто Оризари

Денес (31.01.2018) во рамките на своите надлежности  Министерот без ресор за координација и имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 одржа работна средба со градоначалникот на општина Шуто Оризари Курто Дудуш. На средбата беа дискутирани тековни и планирани активности и проекти кои се однесуваат на инфраструктурата во населените места во оваа општина.

10 стипендии за студенти-роми од страна на МИТ Универзитетот

Врз основа на Статутот на МИТ Универзитет -Скопје, правилникот за студирање и правилникот за финансирање на одделни групи студенти, со цел остварување на општествена одговорност како инклузивна и мултикултурна високо образовна институција ,Универзитетот донел Одлука, меѓу другото за бесплатно студирање, односно стипендирање на 10 ученици од Ромска националност со завршено четиригодисно средно образование со одличен успех.

Министерот Ибраимоски оствари средба со претставници од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта

Денес беше одржана работна средба на Министерот без ресор,задолжен за имплементација на Националната Стратегија за подобрување на статусот на Ромите во РМ, Самка Ибраимоски со претставници на Ромскиот едукативен фонд оф Будимпешта.
На средбата,од страна на Министерот беа презентирани проблемите со кои се сооцува ромската заедница во РМ И предлози за нивно надминување.Претставниците на фондот ветија понатамошна поддршка во стипендирањето на високото образование на Ромите. Покрај тоа,разговарано беше за отворање на нови детски градинки за проектот ,,Инклузија на деца,,.

Pages