You are here

Министерот Ибраимоски оствари средба со претставници од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта

Денес беше одржана работна средба на Министерот без ресор,задолжен за имплементација на Националната Стратегија за подобрување на статусот на Ромите во РМ, Самка Ибраимоски со претставници на Ромскиот едукативен фонд оф Будимпешта.
На средбата,од страна на Министерот беа презентирани проблемите со кои се сооцува ромската заедница во РМ И предлози за нивно надминување.Претставниците на фондот ветија понатамошна поддршка во стипендирањето на високото образование на Ромите. Покрај тоа,разговарано беше за отворање на нови детски градинки за проектот ,,Инклузија на деца,,.
Претставниците на Ромскиот едукативен центар се заложија дека до декември оваа година ќе се реализираат проектите од областа на образованието,вработувањето и преквалификацијата на Ромите,кои се веќе во постапка.
Активности: 

User login