Презентација на работата на Министерот без ресор г. Аксел Ахмедовски за 2018 година

Денес Министерот без ресор Аксел Ахмедовски задолжен за имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 ги презентираше реализираните активности за 2018г. Во своето излагање г. Ахмедовски даде фокус на реализацијата на комуналните и инфраструктурни проекти финансирани од потпрограмата 11 за поддршка на Декадата и Стратегијата за Роми во рамки на буџетот на Министерството за транспорт и врски.

Повик за регистрација на ромски културно уметнички здруженија, уметници и културни работници Роми

Кабинетот на Министерот без ресор, Аксел Ахмедовски, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија, ги повикува сите ромски културно уметнички здруженија, како и уметници и културни работници Роми да се пријават и регистрираат на следниот линк.

Потребно е да кликнете на линкот и да ги пополните вашите информации.

Одржана прва Национална платформа за интеграција на Роми во Република Македонија

03.10.2018

На 3 октомври 2018, Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020,  Аксел Ахмедовски во соработка со Иницијативата Интеграција на Роми 2020 ја организираше првата национална платформа за интеграција на Роми.

Целта на оваа платформа беше да се презентира Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Роми за 2017г. и да се воспостави соодветен систем за следење на интеграцијата на Ромите.

Министерот Аксел Ахмедовски со заменикот на Народен Правобранител Васка Бајрамовска Мустафа

20.09.2018

Министерот Аксел Ахмедовски денес оддржа работна средба со Заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска-Мустафа. На средбата беше дискутирано за тековните активности кои овие две институции го преземаат во насока на заштита на правата на Ромите и подобрување на наивната состојба во ова општество. Во рамките на оваа средба беа дискутирани и потешкотиите со кои се среќаваат припадниците на ромската етничка заедница при остварувањето на нивните права како и проблемите при имплементација на принципот на соодветна и правична застапеност.

Pages