Министерот Аксел Ахмедовски со заменикот на Народен Правобранител Васка Бајрамовска Мустафа

20.09.2018

Министерот Аксел Ахмедовски денес оддржа работна средба со Заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска-Мустафа. На средбата беше дискутирано за тековните активности кои овие две институции го преземаат во насока на заштита на правата на Ромите и подобрување на наивната состојба во ова општество. Во рамките на оваа средба беа дискутирани и потешкотиите со кои се среќаваат припадниците на ромската етничка заедница при остварувањето на нивните права како и проблемите при имплементација на принципот на соодветна и правична застапеност.

Министерот Ахмедовски на тркалезна маса на тема: „Спроведување на Стратегијата за Роми и политиките за вработување“

19.09.2018

Министерот без ресор Аксел Ахмедовски денес учествуваше на тркалезна маса на тема: „Спроведување на Стратегијата за Роми и политиките за вработување“. Имајќи предвид дека Стратегијата за Роми во РМ 2014-2020 година е клучниот и водечки стратешки документ врз основа на кој се креираат политиките за поголема интеграција на Ромите во сите општествени сфери, на оваа тркалезна маса се дикутираше ефектот на политиките и мерките во приоритетните области, нивото на институционална поставеност и координација, како и реализација на политиките за активно вклучување на невработените лица. Министерот Ахмедовски истакна дека Владата на Република Македонија е определена да гради инклузивно општество и се стреми кон целосна социјална инклузија и на граѓаните Роми во Република Македонија.

Оглас за распределба на социјални станови во Кочани и Македонски брод

Министерството за транспорт и врски објави оглас за распределба на социјални станови во Кочани и Македонски брод.  Според објавениот оглас корисници на социјални станови може да бидат следниве категории на граѓани кои се станбено необезбедени:

 

Работна посета во Велес

29.06.2018

Министерот без ресор  Аксел Ахмедовски денес одржа работен состанок со градоначалникот на Општина Велес   Аце Коцевски и претставници од граѓанскиот сектор на кој се разговараше за состојбата на Ромите во Велес и нивните проблеми.  Притоа, министерот Ахмедовски го информираше градоначалникот за тековните активности на кабинетот како и за планираните активности  на полето на спроведувањето на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите. Од страна на градоначалникот беше информирано за најзагрозените области во кои живеат Роми како и за проблемите со кои тие се соочуваат.

Pages